เกี่ยวกับเรา

บริษัท สยามบลู9999 จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านบริการความสะอาด ด้วยพนักงานที่มีความชำนาญงานกว่า 10 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายให้ลูกค้าพึงพอใจบริการมากที่สุด ซึ่งถือความสำคัญของลูกค้า มาเป็นอันดับแรกโดยบริษัทฯ มีการให้การบริการด้านความสะอาดที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม พร้อมทั้ง ให้ความสำคัญและใส่ใจรายละเอียดกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสุด ความสามารถ ด้วยการบริการทำความสะอาดแบบมืออาชีพ อย่างครบวงจร กับหน่วยงานชั้นนำ เช่น อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงตามบ้านเรือนที่อยู่อาศัยต่างๆ โดยให้ บริการแบบครั้งเดียว หรือรายเดือน ทางเราพร้อมทีมงานและผู้ชำนาญ การเฉพาะด้าน รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งเพิ่มความปลอดภัยให้การทำงาน นำมาใช้ดำเนินการทำความสะอาดได้มาตรฐาน เพื่อให้การ บริการเป็นไปตามความต้องการของทางลูกค้า

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของแผนกฝึกอบรม และพัฒนา บุคลากรซึ่งมีภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบ การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ในหน่วยงานต่างๆ ให้มีความรู้ ,มีทักษะ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และความต้องการของ ลูกค้า รวมถึงความสามารถ และทัศนคติที่ดี ต่อการปฏิบัติงาน บริษัทยังมี นโยบายในการคัดสรรบุคลากรเน้นถึงความซื่อสัตย์ ความขยัน ความมีน้ำใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ให้บริการด้านการทำความสะอาด ครบวงจร ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านทำความสะอาด เป็นอย่างดี

“ลูกค้าคือผู้ที่เราให้ความสำคัญอันดับแรก โดยพวกเราขอมอบบริการด้านความสะอาดที่ดีที่สุด ทุกครั้งที่ลูกค้าเรียกใช้พวกเรา พร้อมราคา และคุณภาพงานที่ได้มาตรฐานและลูกค้าพึงพอใจ “

วิสัยทัศน์ในบริการของเรา

 ใส่ใจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นที่หนึ่ง บริการลูกค้าด้วยความจริงใจ ใส่ใจทุกรายละเอียดงาน ที่ได้รับมอบหมาย พนักงานผ่านการอบรมหลักสูตร และวิธีการทำความสะอาด อย่างถูกต้อง และทันสมัยที่สุด พนักงานทุกคนมีความรักในอาชีพ ทำความสะอาด และมีความชำนาญด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี เรารับผิดชอบต่อผลงานและความเสียหายอันเกิดจากการให้บริการของเราทุกครั้ง ด้วยความเต็มใจ